Amaro Fest - pomáha !

Náš Festival svojou činnosťou chce pomoc a podporiť vašu myšlienku pomoci a vie pomôcť búd prezentáciou vášho projektu alebo zbierky na festivale alebo sa priamo podieľať získaním finančných prostriedkov  pre váš projekt pomoci alebo finančnej zbierky pre tých čo to potrebujú . Zaregistrujte váš projekt alebo zbierku a my váš projekt alebo zbierku sa budeme snažiť podporiť !

Zaregistrovať sa možete do 1.5.2022

Bližšie informácie tu pomoc@amarofest.sk