dobrovoľníci

 Dobrovoľník pracuje 4 hodín denne, resp. polovicu festivalového času. 4 hodín denne má voľno na oddych, zábavu a návštevu koncertov. Dokopy odpracuje 8 hodín za 2 dni festivalu. Festival trvá od soboty do nedele.

• Dobrovoľník pracuje na smeny

Registrácia účinkujúcich a administratíva 

• Dobrovoľníci nepracujú manuálne ide o činnosť zabezpečenia chodu festivalu v oblasti organizácie a chodu festivalu

Páskovači pri vstupnom a pri bránach 

Označujú návštevníkov, ktorým bol skontrolovaný lístok, festivalovým náramkom. Vo vopred dohodnutých smenách sa striedajú na jednej z dvoch festivalových brán

• V deň nástupu na festival musí mať dobrovoľník minimálne 18 rokov. Výnimky sa neudeľujú.

Registrácia dobrovoľníka

• Zaregistrovať sa môžete spôsobom kontaktného formulára. Po naplnení potrebného počtu dobrovoľníkov vypneme možnosť sa zaregistrovať.

Školenie o BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

• Organizátor zabezpečí pre každého dobrovoľníka školenie BOZP. Dobrovoľník je povinný sa ho zúčastniť.

Strava + pitný režim

• Stravu vám zabezpečujeme 1x denne (sobota, nedeľa )

• Rovnako pre vás zabezpečujeme pitný režim: minerálky + možnosť doplniť si pitnú vodu do fľaše.

Zákazy

• Je prísny zákaz pitia alkoholu či užívania iných omamných látok.