Oddychová zóna

Oddychovej zóne náš návštevník nájde priestor kde sa môže občerstviť dobrou kávov a ponuka priestor na oddych či už sa pohupať oddychovej sieti alebo si poležať na sedacích vakoch.